Technologia Mesh jest coraz bardziej popularna wśród radioamatorów ze względu na jej zdolność do tworzenia bezprzewodowej infrastruktury sieciowej, która jest niezależna od tradycyjnych centralnych punktów dostępowych. W kontekście radioamatorstwa, sieci Mesh mogą być wykorzystywane do tworzenia lokalnych sieci komunikacyjnych, które umożliwiają wymianę danych, głosu i obrazu między stacjami.

Istnieją różne technologie i standardy, które mogą być wykorzystane do budowy sieci Mesh w służbie radioamatorskiej, takie jak:

WiFi Mesh: Wykorzystując standardy WiFi, radioamatorzy mogą tworzyć sieci Mesh przy użyciu routery lub punkty dostępowe, które automatycznie łączą się ze sobą, tworząc bezprzewodową sieć o dużej elastyczności i zasięgu. Aby uzyskać więcej informacji prosimy odwiedzić Folia Celulozowa

Amateur Radio Mesh (ARM): To specjalnie dostosowana technologia dla radioamatorów, która wykorzystuje amatorskie pasma częstotliwości radiowej do tworzenia sieci Mesh. Standardy takie jak HSMM-MESH (High-Speed Multimedia Mesh) są często używane w tej dziedzinie.

Packet Radio Networks: Radioamatorzy od dawna wykorzystują sieci packet radio do przesyłania danych za pomocą fal radiowych. Można stworzyć sieć Mesh wykorzystując pakietowe sieci radiowe, co umożliwia komunikację między wieloma stacjami.

Korzyści wynikające z wykorzystania technologii Mesh w radioamatorstwie obejmują zwiększoną niezawodność komunikacji, większą elastyczność i rozszerzalność sieci oraz możliwość łatwej rekonfiguracji w przypadku awarii czy zmiany topologii sieci. Ponadto, radioamatorzy mogą stosować te sieci do różnych zastosowań, takich jak przesyłanie danych, komunikacja głosowa, wideokonferencje czy nawet zdalne sterowanie urządzeniami.