Ako ste nedavno naslijedili ili kupili zemljište te planirate ograničiti ili izgraditi na njemu, bitno je znati gdje se granice vašeg placa nalaze. Kako biste dobili jasne odgovore, angažiranje geometra poput Milana Djermanovića ključno je.

Kada stupite u posjed “svog komadića zemlje”, prvi korak je angažirati geometra koji će geodetski snimiti parcelu, označiti granice te izraditi katastarsko-topografski plan. Ovaj plan pruža službene granice parcele, položaje objekata i infrastrukture, te visinske kote terena. Ponekad se granice na terenu mogu pomaknuti, stoga je izrada ovog plana ključna za preciznost vašeg vlasništva. Za fizičko označavanje granica koriste se različiti materijali poput drvenih kolčića, armiranog betona ili gvozdenih šipki, često obojenih u upadljive boje radi bolje vidljivosti.

Katastarsko-topografski plan je službeni dokument neophodan za dobivanje lokacijskih uvjeta te služi kao osnova za izradu idejnog rješenja, projektiranje, te izračunavanje visinskih kotâ planiranih objekata. Geometri koriste koordinatne točke s katastarskih planova te ih precizno označavaju na terenu koristeći GPS metode mjerenja ili klasične geodetske metode.

Geometri obavljaju širok spektar usluga vezanih uz katastar zemljišta i nekretnina, uključujući parcelaciju zemljišta, uplanjenje i isplanjenje objekata, etažiranje, te pružaju podršku tijekom i nakon izgradnje objekata kroz različite geodetske usluge poput iskolčenja, praćenja sleganja ili izrade elaborata za izvedene objekte i instalacije.

Kontakt na sajtu: https://najboljigeometar.com/